CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ VIỆT

Chung Cư

120.000 đ/m2

Hồ sơ gồm: Bản vẽ 3D,bổ kỹ thuật 2D

Thời gian hoàn thành: 10 ngày

Nhà Phố

120.000 đ/m2

Hồ sơ gồm: Bản vẽ 3D, bản vẽ bổ kỹ thuật 2D

Thời gian hoàn thành: 10 ngày

Biệt Thự

150.000 đ/m2

Hồ sơ gồm: Bản vẽ 3D, bản vẽ bổ kỹ thuật 2D

Thời gian hoàn thành: 15 ngày

Văn Phòng

150.000 đ/m2

Hồ sơ gồm: Bản vẽ 3D, bản bổ kỹ thuật 2D

Thời gian hoàn thành: 10 ngày